Tehingud lapse väärtpaberitega muutuvad lihtsamaks

01.07.2010 jõustunud perekonnaseadus vähendas oluliselt lapsevanemate tegevusvabadust seoses lapsele kuuluva varaga.

Kehtestati põhjalik loetelu tehingutest, milleks  peab lapsevanem taotlema eelnevalt kohtu nõusoleku.

Muuhulgas on kohtu nõusolek vajalik lapse nimel väärtpaberite omandamiseks ja võõrandamiseks.

 

Kohtusse pöördumisega ei maksa aga kiirustada, kuna peatselt on seadus selles osas muutumas.

Juba praegu on tegelikult võimalik lapsele väärtpabereid osta ilma kohtu nõusolekuta, kuid seda vaid juhul, kui nende eest ei tasuta lapse rahaga. Sellisele seisukohale jõudis perekonnaseadust tõlgendades Riigikohus 05. juunil 2012.a. kohtuasjas nr 3-2-1-68-12. Kohus leidis, et seadus ei keela vanemal kinkida oma lapsele väärtpabereid ning investeerimistegevus, kus lapse nimele omandatakse väärtpabereid lapsevanema raha arvelt, on majanduslikus mõttes väärtpaberite kinkimine.

Kohtu nõusolek on hetkel siiski vajalik lapsele kuuluvate väärtpaberite müümiseks. Seetõttu möönis ka Riigikohus eelviidatud kohtulahendis, et kui soovitakse raha lapse väärtpaberitesse paigutada ning tema nimel investeerimistehinguid teha (sh aeg-ajalt väärtpabereid müüa), on mõistlik taotleda kohtult üldist nõusolekut väärtpaberitega tehingute tegemiseks. Üldine nõusolek tähendab, et kohtusse ei pea pöörduma iga üksiku tehingu soovi korral, vaid kohtult saadud nõusolek hõlmab kõiki teatud liiki tehinguid (antud juhul siis väärtpaberite omandamise ja võõrandamise tehinguid).

Samas tuleks enne kohtusse pöördumist silmas pidada, et juba 01.05.2015.a. jõustub väärtpaberitehingute tegemist lihtsustav perekonnaseaduse muudatus, mille kohaselt ei ole alates 01. maist 2015.a. lapse nimel väärtpaberite omandamiseks ja võõrandamiseks vajalik kohtu nõusolek, kui:

  1.     vanem  omandab lapsele väärtpabereid enda vahendite arvel ning
  2.     nende väärtpaberite müügist saadu jääb lapse omandisse.

Kohtu nõusolekut ei ole tarvis ka edasistele tehingutele sellistel tingimustel lapse nimel omandatud väärtpaberitega. See tähendab, et kuigi lapsele ostetud väärtpaberid müüdi ja müügist saadu kuulub lapsele, on lubatud seda raha kasutada lapsele uute väärtpaberite ostmiseks.

Erandiks on siiski tuletisväärtpaberid, mille omandamiseks ja võõrandamiseks lapse nimel on kohtu nõusolek vajalik ka pärast 01. maid 2015.a. Tegemist on suurema riskiga seotud väärtpaberitega, mis annavad omanikule õiguse või panevad talle kohustuse tulevikus teatud vara (nt aktsiate) ostuks, müügiks või vahetuseks kokkulepitud hinnaga. Investeeringu edu sõltub sellest, kas kokkulepitud tehingu hetkel on müüdava või vahetatava vara hind turul väiksem või suurem tuletisväärtpaberi enda soetamishinnast. Sellise turuhinna liikumisest sõltuva investeerimisriski vastu on seadusandja otsustanud lapsi ka edaspidi rohkem kaitsta, jättes tehingu lapse huvidele vastavuse üle otsustamise pädevuse kohtule. Kõikide teiste väärtpaberite liikide (sh aktsiad, võlakirjad, investeerimisfondide osakud jne) suhtes rakendub aga eelkirjeldatud lihtsustatud kord.

Seega, kui soovite alustada lapse nimel investeerimisega, tasub mõelda, kas võtta praegu ette kohtutee nõusoleku taotlemiseks, mis reeglina võtab aega paar kuud, või pigem oodata ära soodne seadusemuudatus, omandades seni väärtpabereid soovi korral ikkagi iseenda nimele.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X