Omakapitali sissemaksete deklareerimise kohustus üllatab ettevõtjaid?

01.01.2015 jõustusid mitmed tulumaksuseaduse muudatused ning kehtima hakkasid uued TSD vormid. Samas ei ole sugugi kõik muudatused maksumaksjate teadvusesse jõudnud. Üheks selliseks uudiseks näib olevat omakapitali sissemaksete deklareerimise kohustus, millest paljud ettevõtjad ei ole kuulnudki.

 

Omakapitali sissemakseid tuli deklareerida ka varem, kuid seda tehti alles siis, kui toimusid väljamaksed ehk kui jaotati kasumit. Käesolevast aastast peab maksumaksja deklareerima omakapitali tehtud sissemaksed aga kohe pärast nende saamist, so järgmisel kuul.

Seadusemuudatuse tõttu peab maksuamet eraldi arvestust enne ja pärast 31.12.2014 omakapitali tehtud sissemaksete üle.

Sel põhjusel on kehtestatud ka nõue, et maksumaksja peab kõik tehtud omakapitali sissemaksed aegade algusest kuni 31.12.2014 deklareerima nö erakorraliselt 10. veebruariks 2015.

Niisiis, kõik enne 31.12.2014 tehtud omakapitali sissemaksed, mida ei ole varem deklareeritud (nt kui varem ei ole dividende makstud ega muid kasumieraldisi tehtud), tuleb kirja panna jaanuari kuu deklaratsiooni (vormi TSD lisa 7). Iga summat deklareeritakse ainult üks kord ja summade sissemaksmine peab olema dokumentaalselt tõendatud. Varasemalt juba deklareeritud sissemaksete andmed tuleb aga samuti uuele deklaratsioonile üle kanda.

Sissemaksete deklareerimise tähendus saab ilmsiks siis, kui hakkate kasumit jaotama. Nimelt on omakapitali sissemaksete ulatuses omanikele tehtud väljamaksed äriühingu jaoks maksuvabad. Näiteks, kui te otsustate oma äriühingu kunagi likvideerida ning tahate likvideerimisel alles jäänud raha endale välja maksta, siis tekib äriühingul tulumaksu kohustus vaid väljamakse sellelt osalt, mis ületab omakapitali sisse makstud summasid.

Kui 10. veebruariks 2015 varasemaid sissemakseid mitte deklareerida, siis tulevikus te maksuvabastust kasutada ei saa ning tulumaks tuleb tasuda väljamakselt tervikuna.

Juhul, kui avastate siiski hiljem, et kuni 31.12.2014 tehtud sissemakse on 2015.a. jaanuarikuu lisas 7 deklareerimata jäänud, on võimalik teha 2015.a. jaanuarikuu kohta parandusdeklaratsioon.

Olgu öeldud, et lisaks omakapitali sissemaksetele on veel teisigi asjaolusid, mis mõjutavad kasumi jaotamisega seotud maksukohustust (vt tulumaksuseaduse  § 50 ja § 53 ). Neid asjaolusid tuleb deklareerida sarnaselt nagu omakapitali sissemakseid, kuid tüüpilise Eesti väike-ettevõtja puhul neid enamasti siiski ei esine.

Kui te pärast artikli lugemist soovite kohe siseneda e-maksuametisse, et asuda oma sissemakseid deklareerima, siis peate kahjuks pettuma: kuigi deklaratsiooni esitamise tähtaeg saabub juba 10.02.2015, ei ole uued deklaratsioonide vormid e-maksuametis veel kättesaadavad.

Maksuameti infotelefoni andmetel saab deklaratsioone uusi TSD vorme kasutades esitada alles 9. veebruarist. Seni võite aega sisustada maksuameti vastava juhendiga tutvumisega.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X