Tel: +372 5687 4441   evelin[ät]ejlegal.ee

KARJÄÄRHARIDUSLIIKMELISUSKEELED
Evelin Jõgar Õigusteenused OÜ asutaja ja jurist, alates 2014
+

2014. veebruaris asutas Evelin omanimelise õigusbüroo, kus tegutseb samaaegselt nii osaühingu juhatajana kui ka teenust osutava juristina. Koostöös koolitusfirmaga Reiting viib Evelin läbi ka juriidilisi koolitusi alustavatele ettevõtjatele ja teistele sihtgruppidele (sekretär-juhiabid, kinnisvaramaaklerid jne).

 

BIGBANK AS jurist/juriidilise osakonna juht, 2002 – 2013
+

2002. suundus Evelin tööle BIGBANK ASi, kus praktiseeris ettevõttesisese juristina erinevatel ametikohtadel 11 aastat.

Evelin on selle aja jooksul koostanud lugematul hulgal erinevaid lepinguid ja õigusarvamusi, nõustanud igapäevaselt ettevõtte juhtkonna liikmeid, esindanud tööandjat edukalt kohtus, töövaidluskomisjonis, suhetes ametiasutustega ja läbirääkimistel lepingupartneritega

Vastutusala ja teemade ring, millega Evelin ja tema juhitud õigusosakond igapäevaselt tegeles, oli äärmiselt mitmekesine – laenulepingute, tüüptingimuste, tagatiste, tarbijaõiguste, isikuandmete kaitse ja krediidiasutuste spetsiifiliste probleemde kõrval  lahendati tüüpilisi ühingu-, võla-, tööõiguslikke ja teisi ettevõtlusega seotud küsimusi.

Tähe Õigusbüroo OÜ jurist, 2001 – 2002
+

Pärast ülikooli lõpetamist jätkas Evelin kogemuste omandamist pankrotiõiguse valdkonnas, töötades  juristina pankrotihaldurite Sirje Taela ja Tiia Kalause heaks Tähe Õigusbüroos. Evelini ülesandeks oli võlgade sissenõudmine ja kohtus esindamine, vara tagasivõitmise võimaluste analüüsimine ja hagiavalduste koostamine, võlausaldajate üldkoosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, võlausaldajate nõudeavalduse läbivaatamine ja vastuväidete koostamine jms.

Artig Õigusbüroo OÜ juristi assistent, 1999 – 2001
+

Tartu Ülikooli õpingute ajal asus Evelin tööle juristi assistendina Õigusbüroos Artig, kus tema ülesandeks oli büroos töötavate pankrotihaldurite Sirje Taela, Aivar Leismanni ja Andres Uuli  igakülgne abistamine pankrotimenetluste läbiviimisel, sealhulgas juriidilise kirjavahetuse korraldamine, võlanõuete koostamine ja läbirääkimised võlgnikega, hagiavalduste koostamine, võlausaldajate üldkoosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, võlausaldajate nõudeavalduse kontrollimine jms.

 

KÕRGHARIDUS

1997 – 2001 Tartu Ülikool, õigusteaduskond

TÄIENDKOOLITUSED

2018

Krediidiandjatele ja -vahendajate infopäev, Finantsinspektsioon

Veebiseminar “Uued tehnovõrgu talumise tasud”, lektor Priidu Pärna

Teabepäev “Andmekaitse töösuhetes”, lektor Gabriel Tavits

“Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused”, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus, lektor Urmas Kukk

“Maksumuudatused 2017-2018”, maksukonsultant Aule Kindsigo

“Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus”, Rahapesu Andmebüroo teabepäev Tartus

2017

Veebiseminar “Riskid ja riskide maandamine IT lepingute sõlmimisel”, lektor: advokaat Rauno Kinkar.

Seminar “Võlaõiguse probleeme: lepingueelne vastutus ja käendus”, lektor: vandeadvokaat P.Varul.

Seminar “Parim praktika tsiviilkohtumenetluses”, lektor: Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik.

2016

Seminar “Kohtudokumentide koostamisest”, lektor: Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik Andra Pärsimägi.

Seminar “Lepingute koostamise praktiline kursus. Kohtupraktika.”, lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Irene Kull.

“Uued muudatused krediidivaldkonnas”, Preismann Koolitus OÜ.

“IT Law Conference on Legal Technology”, korraldajad: Tartu Ülikooli IT-õiguse programm, Estonian Legal Hackers Meetup.

“Enim esinevad nõuded tsiviilõiguses”, Tartu Ülikool, õigusteaduskond, lektor Kaupo Paal (Tallinna ringkonnakohtu kohtunik).

2015

“Maksekäsu kiirmenetlus. Euroopa maksekäsk”, Preismann Koolitus OÜ.

“Kõik olulised maksumuudatused ja värsked probleemid praktikas”, SA Tartu Ärinõuandla, ATTELA Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat Marko Saag.

“Uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse analüüs ja võrdlus kehtiva õigusega”, Eesti Juristide Liit, notar Priidu Pärna, kinnisvarahaldur Andry Krass.

“Maksumuudatused 2016”, maksukonsultant Aule Kindsigo.

“Muudatused osaühingu regulatsioonis ja praktilisi probleeme osanike vahelistes suhetes”, Preismann Koolitus OÜ.

2014

“Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (jõustunud 01.07.2014)”, Preismann Koolitus OÜ.

“Suunanäitaja – Kaupleja kohustused e-kaubanduses”, Tarbijakaitseamet.

“Maksurevisjon ja vaidlused Maksuametiga”, maksukonsultant Tõnis Jakob.

“Korrakaitseseadus: põhialused ja olulisemat eriosas”, Preismann Koolitus OÜ.

“Lähetatud töötaja”, Tööinspektsiooni teabepäev.

“Uuemat Eesti ja Euroopa Liidu riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikas -hankelt kõrvaldamine, pakkuja ja hankija hüvitusnõuded”, Advokaadibüroo Varul, vandeadvokaat Kristina Laarmaa.

2013

“Piiriülene äri ja maksud”, Advokaadibüroo Glimstedt, vandeadvokaat Marko Saag. 

eesti keel
100%
inglise keel
100%
vene keel
90%

 


Tel: +372 5690 0487   elise[at]ejlegal.ee
KARJÄÄRHARIDUSLIIKMELISUSKEELED
Evelin Jõgar Õigusteenused OÜ jurist, alates 2020
+

Elise tegeleb meie õigusbüroos erinevate tsiviilõiguslike küsimustega, esindades kliente nii töövaidlustes kui ka muudes tsiviilõiguslikes vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus. Igapäeva töö osa on loomulikult ka erinevate lepingute ja muude õiguslike dokumentide koostamine. Eliselt saavad head nõu ja praktilist abi ka korteriühistud.

 

Credit.ee OÜ, jurist, jaan - dets 2019
+

Valdkonnad: tsiviilõigus (võlaõigus, pärimisõigus, pankrotiõigus, tööõigus jmt), finantsõigus (krediidiandjat puudutavad õigusaktid, rahapesu tõkestamine), andmekaitseõigus
Ülesanded: ettevõtte dokumentide koostamine (töölepingud, laenulepingud jmt), asutuste päringutele vastamine (politsei, prokuratuur, finantsinspektsioon jne), kohtuväline võlgnevuste sissenõudmine, kohtuvaidlused (võlgnevuse sissenõudmine, kompromisside koostamine, kohtuistungitel osalemine), koolituste läbiviimine (nt rahapesu tõkestamise valdkonnas) jmt

Tartu Ringkonnakohus, kriminaalkolleegiumi kohtujurist (tähtajaline ametikoht), 2016 - 2018
+

Valdkonnad: karistusõigus (isikuvastased ja varavastased süüteod), kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, tsiviilõigus (tsiviilhagide lahendamine)
Ülesanded: määruste (tõkendite lahendamine jm), kohtuotsuste projektide koostamine

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit, juhatuse liige, 2012 - 2015
+

 

Hariduskäik
2014-2016 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistriõpe
2015-2016 sügissemester Gent Universiteit, Belgia, Erasmus programm
2014 suvi Salzburg Summer School of European Private Law, Erasmus+ programmi intensiivõpe
2011- 2014 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureuseõpe
2008-2011 Hugo Treffneri Gümnaasium, humanitaarsuund
1999-2008 Tartu Kivilinna Gümnaasium, inglise keele süvaõppeklass

Läbitud koolitused

05.06.2019 Preismann Koolitus OÜ „Uut rahapesu tõkestamises ja praktilisi soovitusi nõuete täitmiseks“
15.05.2019 Äripäeva koolitus – „Vigane tööleping – kas kohtume kohtus?“
24.01.2019 MTÜ Finance Estonia koolitus – „Regulatsiooniga rahapesu vastu – mida me sellega saavutame?“
17.05.2018 Riigikohtu koolitus – „Platvormiteenuste õiguslik regulatsioon ja vaidluste lahendamine“
10.05.2018 Riigikohtu koolitus – „Naistevastane vägivald ja seksuaalvägivalla ohvrid“
26.01.2018 Riigikohtu koolitus – „Karistusõiguse ja kriminaalmenetluse aktuaalprobleeme“
15.12.2017 Riigikohtu koolitus – „Kaitseõiguste direktiivid“
16.11.-17.11.2017 Riigikohtu koolitus – „Kriminaalvaldkonna kohtujuristide koolitus“
10.11.2017 Riigikohtu koolitus – „Võlaõiguse aktuaalprobleeme“
02.11.2017 Riigikohtu koolitus – „Riigivastutus ja süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine“
17.10.2017 Tartu Ülikooli koolitus – „Eesti keele õigekeelsuse ja ametitekstide koostamine“
12.05.2017 Riigikohtu koolitus – „Avalik-õiguslik nõudeavaldus“
20.04.2017 Riigikohtu koolitus – „Infotehnoloogiaekspertiisid“
02.03.2017 Riigikohtu koolitus – „Lähisuhtevägivalla psühholoogilised aspektid“
20.01.2017 Riigikohtu koolitus – „Karistusõiguse ja kriminaalmenetluse aktuaalprobleeme“
10.11.2016 Riigikohtu koolitus – „EIK praktika kriminaalkohtunikele“
04.11.2016 Riigikohtu koolitus – „Kriminaaltulu tuvastamise meetodid ja ohvriabi ning avalik-õiguslik nõudeavaldus“
06.10.2016 Riigikohtu koolitus – „Sõltuvus-ja seksuaalkurjategijate ravi vangistuse alternatiivina ning sundravi“
29.09.2016 Riigikohtu koolitus – „Eraõiguse ülevaatekursus“

 

  • Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna nõukogu liige, 2014-2015
  • Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige, alates 2013
  • Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit, 2011-2016

 

eesti keel
100%
inglise keel
100%
vene keel
50%
prantsuse keel
40%

 

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X