Tel: +372 5687 4441   evelin[ät]ejlegal.ee

KARJÄÄRHARIDUSLIIKMELISUSKEELED
Evelin Jõgar Õigusteenused OÜ asutaja ja jurist, alates 2014
+

2014. veebruaris asutas Evelin omanimelise õigusbüroo, kus tegutseb samaaegselt nii osaühingu juhatajana kui ka teenust osutava juristina. Evelin viib kliendi soovil läbi ka juriidilisi koolitusi ettevõtjatele ja teistele sihtgruppidele (sekretär-juhiabid, kinnisvaramaaklerid jne).

 

BIGBANK AS jurist/juriidilise osakonna juht, 2002 – 2013
+

2002. suundus Evelin tööle BIGBANK ASi, kus praktiseeris ettevõttesisese juristina erinevatel ametikohtadel 11 aastat.

Evelin on selle aja jooksul koostanud lugematul hulgal erinevaid lepinguid ja õigusarvamusi, nõustanud igapäevaselt ettevõtte juhtkonna liikmeid, esindanud tööandjat edukalt kohtus, töövaidluskomisjonis, suhetes ametiasutustega ja läbirääkimistel lepingupartneritega

Vastutusala ja teemade ring, millega Evelin ja tema juhitud õigusosakond igapäevaselt tegeles, oli äärmiselt mitmekesine – laenulepingute, tüüptingimuste, tagatiste, tarbijaõiguste, isikuandmete kaitse ja krediidiasutuste spetsiifiliste probleemde kõrval  lahendati tüüpilisi ühingu-, võla-, tööõiguslikke ja teisi ettevõtlusega seotud küsimusi.

Tähe Õigusbüroo OÜ jurist, 2001 – 2002
+

Pärast ülikooli lõpetamist jätkas Evelin kogemuste omandamist pankrotiõiguse valdkonnas, töötades  juristina pankrotihaldurite Sirje Taela ja Tiia Kalause heaks Tähe Õigusbüroos. Evelini ülesandeks oli võlgade sissenõudmine ja kohtus esindamine, vara tagasivõitmise võimaluste analüüsimine ja hagiavalduste koostamine, võlausaldajate üldkoosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, võlausaldajate nõudeavalduse läbivaatamine ja vastuväidete koostamine jms.

Artig Õigusbüroo OÜ juristi assistent, 1999 – 2001
+

Tartu Ülikooli õpingute ajal asus Evelin tööle juristi assistendina Õigusbüroos Artig, kus tema ülesandeks oli büroos töötavate pankrotihaldurite Sirje Taela, Aivar Leismanni ja Andres Uuli  igakülgne abistamine pankrotimenetluste läbiviimisel, sealhulgas juriidilise kirjavahetuse korraldamine, võlanõuete koostamine ja läbirääkimised võlgnikega, hagiavalduste koostamine, võlausaldajate üldkoosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, võlausaldajate nõudeavalduse kontrollimine jms.

 

KÕRGHARIDUS

1997 – 2001 Tartu Ülikool, õigusteaduskond

TÄIENDKOOLITUSED

2021

Seminar “Füüsilise isiku maksejõuetus – uued suunad seadusandluses”, Eesti Juristide Liit, lektor: Kersti Kerstna-Vaks

Veebikoolitus “Uut ja aktuaalset IT-õiguses: IT-lepingute, e-tehingute, intellektuaalomandi ja andmekaitse problemaatikat”, Preismann Koolitus OÜ

Veebikoolitus „Kohtupraktika pinnalt tõusetunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamise aktuaalseid probleeme“, Preismann Koolitus OÜ, lektor: Tambet Tampuu

2019

Veebiseminar “Rahapesu riskimudeli ja sisekordade koostamine raamatupidajale”, koolitaja: Siiri Antsmäe

Kursus 1 päev “Praktilised probleemid andmekaitsereformi rakendamisel”, Tartu Ülikool

2018

Krediidiandjatele ja -vahendajate infopäev, Finantsinspektsioon

Veebiseminar “Uued tehnovõrgu talumise tasud”, lektor Priidu Pärna

Teabepäev “Andmekaitse töösuhetes”, lektor Gabriel Tavits

“Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused”, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus, lektor Urmas Kukk

“Maksumuudatused 2017-2018”, maksukonsultant Aule Kindsigo

“Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus”, Rahapesu Andmebüroo teabepäev Tartus

2017

Veebiseminar “Riskid ja riskide maandamine IT lepingute sõlmimisel”, lektor: advokaat Rauno Kinkar.

Seminar “Võlaõiguse probleeme: lepingueelne vastutus ja käendus”, lektor: vandeadvokaat P.Varul.

Seminar “Parim praktika tsiviilkohtumenetluses”, lektor: Harju Maakohtu esimees Meelis Eerik.

2016

Seminar “Kohtudokumentide koostamisest”, lektor: Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik Andra Pärsimägi.

Seminar “Lepingute koostamise praktiline kursus. Kohtupraktika.”, lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Irene Kull.

“Uued muudatused krediidivaldkonnas”, Preismann Koolitus OÜ.

“IT Law Conference on Legal Technology”, korraldajad: Tartu Ülikooli IT-õiguse programm, Estonian Legal Hackers Meetup.

“Enim esinevad nõuded tsiviilõiguses”, Tartu Ülikool, õigusteaduskond, lektor Kaupo Paal (Tallinna ringkonnakohtu kohtunik).

2015

“Maksekäsu kiirmenetlus. Euroopa maksekäsk”, Preismann Koolitus OÜ.

“Kõik olulised maksumuudatused ja värsked probleemid praktikas”, SA Tartu Ärinõuandla, ATTELA Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat Marko Saag.

“Uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse analüüs ja võrdlus kehtiva õigusega”, Eesti Juristide Liit, notar Priidu Pärna, kinnisvarahaldur Andry Krass.

“Maksumuudatused 2016”, maksukonsultant Aule Kindsigo.

“Muudatused osaühingu regulatsioonis ja praktilisi probleeme osanike vahelistes suhetes”, Preismann Koolitus OÜ.

2014

“Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (jõustunud 01.07.2014)”, Preismann Koolitus OÜ.

“Suunanäitaja – Kaupleja kohustused e-kaubanduses”, Tarbijakaitseamet.

“Maksurevisjon ja vaidlused Maksuametiga”, maksukonsultant Tõnis Jakob.

“Korrakaitseseadus: põhialused ja olulisemat eriosas”, Preismann Koolitus OÜ.

“Lähetatud töötaja”, Tööinspektsiooni teabepäev.

“Uuemat Eesti ja Euroopa Liidu riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikas -hankelt kõrvaldamine, pakkuja ja hankija hüvitusnõuded”, Advokaadibüroo Varul, vandeadvokaat Kristina Laarmaa.

2013

“Piiriülene äri ja maksud”, Advokaadibüroo Glimstedt, vandeadvokaat Marko Saag. 

eesti keel
100%
inglise keel
100%
vene keel
90%

 


 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X