MMeie õigusbüroo on loodud eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi silmas pidades, kuid meie poole võivad julgesti pöörduda ka eraisikud, samuti korteriühistud ja teised juriidilised isikud.

Nõustame oma kliente erinevates õigusvaldkondades nagu äri- ja ühinguõigus, tööõigus, lepingu- ja võlaõigus, intellektuaalomandiõigus,  tarbijaõigus ja isikuandmete kaitse.

Esindame kliente ametiasutustes, kohtueelsetes vaidlusorganites (töövaidluskomisjon, üürikomisjon) ja tsiviilkohtumenetluses (maakohtud, ringkonnakohtud).

Meie tugevuseks on ärikeskne lähenemine õiguslike probleemide lahendamisele. Tänu pikaajalisele kogemusele ettevõttesisese juriidilise nõustajana ning isiklikule ettevõtluskogemusele mõistame suurepäraselt ettevõtte juhi ootusi juristi tööle ja peame silmas, et meie poolt antav juriidiline nõuanne sobituks võimalikult hästi ettevõtja ärihuvide ja -eesmärkidega.

Keskendume pikaajalistele ja püsivatele koostöösuhetele, mistõttu saame klientidele lubada traditsiooniliste advokaadi- ja õigusbüroodega võrreldes soodsamat hinnataset.

Meie tegevuspiirkonnaks on peamiselt Tartu ja Tartumaa, kuid olenevalt probleemist püüame sidevahendite teel abi osutada kliendi asukohast sõltumata.

Büroo töökeelteks on eesti ja inglise keel.

 

Tutvu meie inimestega