30. juuni – oluline tähtaeg 01.01.2018 tekkinud korteriühistute jaoks

30. juunil lõppeb seaduse alusel loodud korteriühistutele üleminekuperiood, mille jooksul tuleb esitada avaldus ühistu juhatuse liikmete või valitseja andmete korteriühistute registrisse kandmiseks. Teema puudutab kõiki korterelamuid, kus on üle 10 korteri.

 

 

Kui elate korterelamus, siis ei ole teile ilmselt uudis, et 01.01.2018 moodustati uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) alusel teie majas korteriühistu.

Korteriühistu kohta avati korteriühistute registris 01.01.2018 seisuga registrikaart, kuhu kanti korteriühistu aadress, mis on ühtlasi ka korteriühistu juriidiliseks nimeks.

Nagu igal juriidilisel isikul, nii peab ka korteriühistul olema seadusjärgne esindaja. Tavapäraselt on selleks juhatuse liige (või juhatuse liikmed). Kuna korterelamutes ei leidu sageli inimest, kes oleks nõus juhatuse liikme kohustusi täitma ja vastutust kandma, näeb KrtS ette võimaluse valida korteriühistule valitseja, kellel on õigus ühistut juhtida ja esindada juhatuse asemel.

Ükskõik kumma variandi kasuks korteriomanikud otsustavad, tuleb juhatuse või valitseja andmed kanda korterühistute registrisse ning need kajastuvad seejärel korteriühistu registrikaardil.

Seaduse alusel moodustatud korteriühistute registrikaartidele ei olnud aga info puudumise tõttu võimalik juhatuse ega valitseja andmeid kanda. Seetõttu nägi KrtS ette mõistliku üleminekuaja vajalike üldkoosolekute pidamiseks ning juhatuse liikmete või valitseja valimiseks.

Juuni lõpus saabki see üleminekuperiood läbi. Nimelt peavad kõik seaduse alusel moodustatud korteriühistud esitama selle aasta 30. juuniks avalduse juhatuse liikme või valitseja andmete korteriühistute registrisse kandmiseks. Kandeavalduse esitamiseks peab eelnevalt olema toimunud korteriomanike üldkoosolek, kus on valitud juhatus või valitseja.

 

Kohustuslike andmete esitamata jätmisel on registripidajal õigus kohustatud isikut trahvida. Kuna seadus on võrdlemisi uus, siis ilmselt kohe siiski trahve määrama ei hakata. Sellegipoolest on mõistlik probleemiga tegeleda, et vältida ebameeldivusi ning luua selgus, kuidas värsket korteriühistut juhtima hakatakse.

Seda, kas teie elamus tekkinud korteriühistu registrikaardile on juhatuse liikmete või valitseja andmed kantud, saate kontrollida siit: https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py Kehtiva registrikaardi väljatrükk on kättesaadav tasuta ning just sealt peaksite juhatuse liikmete või valitseja andmeid nägema.

Kui registrikaardilt juhatuse ja valitseja andmed puuduvad ning teie majas ei ole olnud ka korteriomanike üldkoosolekut juhatuse liikmete või valitseja valimiseks, siis on korteriomanikul üksi või koos teiste aktiivsemate korteriomanikega mõistlik algatada ise seaduses ettenähtud korras üldkoosoleku kokkukutsumine, et vältida registripidaja poolt esitatavat võimalikku trahvinõuet.

Muret ei ole vaja tunda nendes korterelamutes, kus on 10 või vähem arv kortereid või kus kõik korterid kuuluvad ühele omanikule. Nendes majades ei ole juhatuse ega valitseja valimine kohustuslik, kuid siiski soovituslik, kuna juhatuse puudumisel  juhivad ja esindavad korteriomanikud korteriühistut ühiselt. Korteriühistu ühiselt juhtimine ja esindamine on üsna kohmakas ning võib asjatult komplitseerida suhtlust ja lepingute sõlmimist teiste osapooltega (nt pangad, teenusepakkujad).

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X