Tel: +372 5690 0487   elise[at]ejlegal.ee
KARJÄÄRHARIDUSLIIKMELISUSKEELED
Evelin Jõgar Õigusteenused OÜ jurist, alates 2020
+

Elise tegeleb meie õigusbüroos erinevate tsiviilõiguslike küsimustega, esindades kliente nii töövaidlustes kui ka muudes tsiviilõiguslikes vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus. Igapäeva töö osa on loomulikult ka erinevate lepingute ja muude õiguslike dokumentide koostamine. Eliselt saavad head nõu ja praktilist abi ka korteriühistud.

 

Credit.ee OÜ, jurist, jaan - dets 2019
+

Valdkonnad: tsiviilõigus (võlaõigus, pärimisõigus, pankrotiõigus, tööõigus jmt), finantsõigus (krediidiandjat puudutavad õigusaktid, rahapesu tõkestamine), andmekaitseõigus
Ülesanded: ettevõtte dokumentide koostamine (töölepingud, laenulepingud jmt), asutuste päringutele vastamine (politsei, prokuratuur, finantsinspektsioon jne), kohtuväline võlgnevuste sissenõudmine, kohtuvaidlused (võlgnevuse sissenõudmine, kompromisside koostamine, kohtuistungitel osalemine), koolituste läbiviimine (nt rahapesu tõkestamise valdkonnas) jmt

Tartu Ringkonnakohus, kriminaalkolleegiumi kohtujurist (tähtajaline ametikoht), 2016 - 2018
+

Valdkonnad: karistusõigus (isikuvastased ja varavastased süüteod), kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, tsiviilõigus (tsiviilhagide lahendamine)
Ülesanded: määruste (tõkendite lahendamine jm), kohtuotsuste projektide koostamine

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit, juhatuse liige, 2012 - 2015
+

 

Hariduskäik
2014-2016 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistriõpe
2015-2016 sügissemester Gent Universiteit, Belgia, Erasmus programm
2014 suvi Salzburg Summer School of European Private Law, Erasmus+ programmi intensiivõpe
2011- 2014 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureuseõpe
2008-2011 Hugo Treffneri Gümnaasium, humanitaarsuund
1999-2008 Tartu Kivilinna Gümnaasium, inglise keele süvaõppeklass

Läbitud koolitused

05.06.2019 Preismann Koolitus OÜ „Uut rahapesu tõkestamises ja praktilisi soovitusi nõuete täitmiseks“
15.05.2019 Äripäeva koolitus – „Vigane tööleping – kas kohtume kohtus?“
24.01.2019 MTÜ Finance Estonia koolitus – „Regulatsiooniga rahapesu vastu – mida me sellega saavutame?“
17.05.2018 Riigikohtu koolitus – „Platvormiteenuste õiguslik regulatsioon ja vaidluste lahendamine“
10.05.2018 Riigikohtu koolitus – „Naistevastane vägivald ja seksuaalvägivalla ohvrid“
26.01.2018 Riigikohtu koolitus – „Karistusõiguse ja kriminaalmenetluse aktuaalprobleeme“
15.12.2017 Riigikohtu koolitus – „Kaitseõiguste direktiivid“
16.11.-17.11.2017 Riigikohtu koolitus – „Kriminaalvaldkonna kohtujuristide koolitus“
10.11.2017 Riigikohtu koolitus – „Võlaõiguse aktuaalprobleeme“
02.11.2017 Riigikohtu koolitus – „Riigivastutus ja süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamine“
17.10.2017 Tartu Ülikooli koolitus – „Eesti keele õigekeelsuse ja ametitekstide koostamine“
12.05.2017 Riigikohtu koolitus – „Avalik-õiguslik nõudeavaldus“
20.04.2017 Riigikohtu koolitus – „Infotehnoloogiaekspertiisid“
02.03.2017 Riigikohtu koolitus – „Lähisuhtevägivalla psühholoogilised aspektid“
20.01.2017 Riigikohtu koolitus – „Karistusõiguse ja kriminaalmenetluse aktuaalprobleeme“
10.11.2016 Riigikohtu koolitus – „EIK praktika kriminaalkohtunikele“
04.11.2016 Riigikohtu koolitus – „Kriminaaltulu tuvastamise meetodid ja ohvriabi ning avalik-õiguslik nõudeavaldus“
06.10.2016 Riigikohtu koolitus – „Sõltuvus-ja seksuaalkurjategijate ravi vangistuse alternatiivina ning sundravi“
29.09.2016 Riigikohtu koolitus – „Eraõiguse ülevaatekursus“

 

  • Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna nõukogu liige, 2014-2015
  • Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige, alates 2013
  • Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit, 2011-2016

 

eesti keel
100%
inglise keel
100%
vene keel
50%
prantsuse keel
40%

 

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X